מבוא לדתות במזרח הרחוק
בפרק זה ליקטתי כתבות בנושא דתות פילוסופיות ודברי הגות הקשורים בעיקר למזרח הרחוק. חלק מהכתבות מפרי עטי וחלקם של יוצרים מפורסמים בתחום. חשוב להדגיש כי לא ניתן להפריד בין הדתות לפילוסופיות משום שלכל דת בראשית דרכה הייתה מהות פילוסופית בלבד ורק מאוחר יותר יצרו את הדת והפולחן סביב הנושאים הפילוסופיים.

מאת:
ניסים חיימוב



דברי שבח לכל האלים

כל האלים נפלאים ומפוארים

אין דומה להם על פני האדמה.

הם גילו לנו את דרך החיים.

ואנחנו מברכים את בואם בהערצה טהורה.

 כל האלים מלמדים את אותה האמת.

הם מראים את הדרך למי שסטה ממנה.

האמת היא תקוותנו ונחמתנו.

אנחנו מקבלים בתודה את אורה חסר הגבולות.

כל האלים דומים במהות,

שנמצאת בכל מקום ובכל צורות הקיום,

שמקדשת את הקשרים שמחברים יחד את כל הנפשות,

ואנחנו בוחרים באושר שלה במקום המחסה הסופי שלנו.